kode2

Kode 2

Rasmus Meyers allé 3, 5015 Bergen.

Åpent sommeren 2020, med utstillingen «Pablo Picasso. Suite 347». Ny utstilling åpner 1. oktober!

KODE 2 er museumsbygget som huser de temporære utstillingene våre, fordelt på to saler. 

Bygget er tegnet av arkitekt Sverre Lied og stod ferdig i 1978 for å huse den store kunstgaven fra forretningsmannen Rolf Stenersen, gitt i 1971.

KODEs butikk holder til i bygningens første etasje og følger museets åpningstid. Her finner du også spisestedet Smakverket.